Call for papers

Les propostes de comunicacions hauran d’incloure les següents dades:

– Títol de la comunicació (màxim de 120 caràcters, espais inclosos)

– Nom i cognoms de l’autor/s

– Afiliació de l’autor/s

– 5 paraules clau

– Resum de 200 paraules màxim

Les propostes hauran de remetre’s a la Secretaria del Congrés, fins al dia 16 de desembre de 2016.

 

SECRETARIA DEL CONGRÉS

Angela López

congresonolla@gmail.com

 

Els autors de les comunicacions acceptades rebran instruccions així como una plantilla per remetre el text complet.

Tots els documents seran revisats per el Comitè Científic, que prendrà la decisió final sobre l’acceptació del document i la presentació en el congrés.

Al menys un dels autors de cada comunicació acceptada haurà de registrar-se al congrés per que aquesta estigui inclosa a les actes.

programa II congreso nolla.indd

Anuncios